Hodnotenie študenta

Detail hodnotenia


Študent: Jozko Mrkvička

Zadania:
Zadanie 10b

Testy:
Test 1 20b
Test 2 20b
Test 3 10b

Dochádzka:
Nemá žiadne vymeškané hodiny

Celkové hodnotenie:
60b