Prepájanie údajov

Tutoriál zobrazujúci prepájanie údajov v prostredí RapidMiner.

Lineárna regresia

Tutoriál zobrazujúci použitie jednoduchej lineárnej regresie v prostredí RapidMiner.

Asociačné pravidlá

Tutoriál zobrazujúci získavanie asociačných pravidiel v prostredí RapidMiner.

Krížová validácia

Tutoriál zobrazujúci krížovú validáciu v prostredí RapidMiner.