Rozhodovacie stromy

Tutoriál zobrazujúci použitie rozhodovacích stromov v prostredí SPSS Clementine.

Vyhodnotenie kvality klasifikátorov

Tutoriál zobrazujúci vyhodnotenie kvality klasifikátorov v prostredí SPSS Clementine.

Asociačné pravidlá

Tutoriál popisujúci dolovanie asociačných pravidiel v SPSS Clementine.

Logistická regresia

Tutoriál popisujúci logistickú regresiu v SPSS Clementine.